Ravenna https://www.nataki.lv/apps/photos/ Ravenna 10 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=50338104 50338104 10 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=50338103 50338103 10 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=50338105 50338105 10 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=50357813 50357813 9 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=46357033 46357033 9 months (with her father) https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=60140396 60140396 8 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=43681166 43681166 8 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=43681163 43681163 8 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=43681164 43681164 8 months https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=43681165 43681165 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275511 100275511 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275517 100275517 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275512 100275512 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275513 100275513 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275514 100275514 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275516 100275516 https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=100275515 100275515 38 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223709 24223709 38 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223505 24223505 38 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223708 24223708 38 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223711 24223711 27 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223506 24223506 27 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223503 24223503 18 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223504 24223504 27 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223712 24223712 18 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223508 24223508 18 days https://www.nataki.lv/apps/photos/photo?photoID=24223710 24223710